Subota, 10 lipnja, 2023

Uz Europski dan prebrojavanja ptica predstavljena knjiga “PTICE NINSKE LAGUNE”


TZ grada Nina predstavio knjigu Ptice Ninske lagune

U izdanju Turističke zajednice grada Nina održano je predstavljanje knjige “Ptice Ninske lagune”- priručnik za očuvanje prirode i promatranje ptica, suautora dr. sc. Gordana Lukača i dr. sc. Marije Dejanović, realizirane financijskom podrškom Zadarske županije, u nakladi od 500 primjeraka. Predstavljanje je bilo u okviru manifestacije Europskog dana prebrojavanja ptica koju već deset godina početkom listopada tradicionalno održava ninska turističkazajednica. Navedena manifestacija pokrenuta je još 2010. potaknuta nagradom EDEN koju je tada kraljevski grad Nin dobio, pa je uz stotinjak mjesta, uvršten u obitelj europskih
destinacija izvrsnosti, postavši jedno od rajskih mjesta održivog turizma Europe.

Organiziran bogat program

Za Europski dan prebrojavanja ptica priređen je složeni program koji nije omelo niti oblačno vrijeme niti vjetar. Doduše takvo vrijeme prigodno je za jesenski dio godine. Najprije je u ranim jutarnjim satima održana edukativna nastava za učenike sedmog razreda Osnovne škole”Petar Zoranić” Nin predvođene profesoricom biologije Anom Čulina na lokalitetu SolaneNin. Poučavanje školske djece kako promatrati ptice i prigodno predavanje održao je ornitolog Vedran Lucić iz BIOM-a iz Zagreba. Učenici su sa dalekozorima promatrali ptice na močvarnom postoru kojeg solana ne koristi za proizvodnju, a svojim osobinama predstavlja umjetno stvoreno močvarno područje i prirodni ornitološki rezervat. Sudionici stručnog vođenja uživali su u promatranju ptica – mnogobrojnim patkama, bijelim čapljama, malim vrancima, jednom paru vlastelica koji još nisu odletjele prema Africi, a što je začudilo i samog biologa Lucića. Najzanimljivije je bilo poučavanje kako raspoznati tri vrste galebova prisutne u tom trenutku na solani. Ninski učenici su lako raspoznali dvije od navedene tri vrste galebova te sve vrste ptica koje su vidjeli na solani.

Učenici su ciljana skupina

To je razveselilo ornitologa Lucića i potvrdilo da desetogodišnje ulaganje u edukaciju u Ninu ima odjek među najmlađim stanovnicima drevnog grada. Upravo su učenici bili ciljna skupina zbog kojih je napravljena knjiga “Ptice Ninske lagune” kao nastavak edukativnog procesa populacije u ninskom kraju. Ti najmlađi stanovnici budući su nositelji turističkog razvoja Nina koji će ekološkim znanjem biti dobri čuvari jedinstvene hrvatske lagune. U suradnji s vodstvom osnovne škole uručeno je 338 primjeraka knjižice učenicima i nastavnicima u matičnoj školi u Ninu, te Zatonu, Ninskim Stanovima i Područnoj školi u Vrsima. Učenici su ih odnijeli svojim kućama, a bez svake sumnje knjižice će poslužiti za ostvarenje postavljenih ciljeva jer će upravo ti naraštaji znati vrednovati širi prostor lagunei Ninskog zaljeva – jedinstveno stanište u Hrvatskoj.

Ornitolog Lucić je pojasnio: “Plitkih pješčanih obala s muljevitim područjima na istočnoj strani Jadrana ima jako malo. Takva su staništa porastom broja turista i pritisaka na obalna područja jako ugrožena u svijetu stoga je izuzetno važno za opstanak napraviti optimalnu ravnotežu između gospodarskog korištenja prostora i korištenja od strane kritično ugroženih vrsta ptica kojima su takve obale nužne za opstanak. Povećanjem spoznaje o kretanju ptica i njihovom gnježđenju na području solane i Kraljičine plaže, dolazi se do održivog razvoja turizma što je i u odrednicama EU direktiva o staništima Natura 2000.” Nakon praktičnog rada s učenicima, na bazenima gdje se prirodnim postupkom na tradicionalni način proizvodi sol s ekološkim certifikatom, u natkrivenoj sjenici održano je predstavljanje publikacije o pticama u Ninskoj laguni.

Zbog poštivanja epidemioloških mjera predstavljanje knjige je organizirano u istom danu dva puta

Upravo zbog velikog broja prijavljenih osoba iz područja ekologije i turističke struke, te poštivanja propisanih epidemioloških mjera, predstavljanje knjige o pticama organizirano je istoga dana dva puta. Prva je skupina zainteresiranih imala izlaganje u 10 sati, a druga u14 sati. Prvo predstavljanje knjige održali su poznati hrvatski stručnjak i biolog Vedran Lucić ujedno jedan od recenzenata i suautorica edicije Marija Dejanović, direktorica Turističke zajednice grada Nina. Predstavljanje je organizirano na otvorenom prostoru ispred 25 sudionika što je umjereno vjetrovito vrijeme ipak dozvoljavalo. Otvoreni prostor dao je veću sigurnost za
publiku čime se na bolji način moglo udovoljiti propisanim mjerama povezano za COVID-19.

Sudionici su nakon predstavljanja knjige poučeni od strane ornitologa Lucića kako promatrali ptice putem osiguranih 20 malih i velikog dubinskog dalekozora što je pružilo veću mogućnost raspoznavanja ptica smještenih na rubnim područjima solane. Recenzent biolog Lucić naglasio je “Ova laguna u Ninu jedinstveno je područje u Hrvatskoj i na istočnoj strani Jadrana, na nama je da to čuvamo ne samo za nas već i za budućnost. U Hrvatskoj ima 400 vrsta ptica, a od toga je na malom prostoru u Ninu, zabilježeno pola od ukupne brojnosti ptica, točnije evidentirano je ukupno 220 raznih vrsta. Prirodna vrijednost ovog područja je važna. Ovdje je rijetko gnjezdilište za ugrožene ptice poput Utve, a glavno je gnjezdilište za ugroženu populaciju vlastelicu – najegzotičnija pticu u laguni.

Solana je njeno najznačajnije hrvatsko gnjezdilište. Sve ono što ovdje dolazi je posebno. Plamenci se po neki put pojave, što ovisi o kvaliteti staništa, a područje Nina im odgovara. Zatim tu je važan kritično ugroženi morski kulik, dok su vodomari, male bijele čaplje, sive čaplje i razne druge vrste redoviti ptičji stanovnici lagune. Važno je da nema uznemiravanja ptica, ako je ona sigurna tada će dolaziti. Ovdje se dobro osjeća pa stoga ima puno vrsta ptica, a važna su im staništa solana i Kraljičina plaža. Preporuka je da se ljudi ovdje osvjeste i da se zajedno radi zaštita prirodnih vrijednosti i ptica, a ova će edicija u tome
malo pomoći.”

Naslovnicu knjige krasi fotografija ptice Vlastelice, simbol Ninske lagune

Direktorica Turističke zajednice grada Nina Dejanović iznijela je važne informacije o sadržaju i fotografijama u ediciji: “Naslovnicu knjige krasi fotografija ptice Vlastelice -simbol Ninske lagune – autorska fotografija biologa Gorana Šafareka, dok je fotografija na
stražnjim koricama s bujnom vegetacijom uz rijeku Miljašić jarugu, profesionalnog fotografa iz Nina Marina Stulića. Kvaliteti edicije doprinose vrhunske fotografije ptica, uz već navedene autore u knjizi su predivne fotografije profesionalnih fotografa Ive Pervana, BorisaKačana i Marina Gospića, biologa Wilija Stanina i Roberta Stelke, te prijatelja prirodefotografa amatera Ivana Stulića, Olafa Papersa, Arlete Vidić, Ive Skočić i naposljetku su autora same publikacije Lukača i Dejanović.”Nakon izlaganja prisutnima su podijeljene knjige i graničnici za knjige sa sloganom “Eko park Ninska laguna”. To je projekt koji provodi lokalna turistička zajednica od 2012. s postavljenim ciljevima i misijom oko jedinstvenog hrvatskog lokaliteta. Puno je aktivnostiproteklih godina odrađeno u interesu razvoja birdwatchinga u kraljevskom gradu Ninu s velikim turističkim potencijalom za navedenu tržišnu nišu, od edukacije, izgradnje potrebne infrastrukture te promidžbe. Prvenstveno se godinama brinulo o edukaciji stanovništva pa su organizirana predavanja o biljkama i pticama, snimljena su dva filma o promatranju ptica postavljena na YouTube, napravljen prospekt na hrvatskom i engleskom jeziku o ptici vlastelici, pokrenuta promidžba putem samostalne Facebook stranice Eko park Ninska laguna
te ostalih promidžbenih materijala i kanala promidžbe ninske turističke zajednice.

Nakon 10 godina sada je objavljena knjiga o pticama. Tijekom godina napravljen je dio drvenih edukativnih staza preko vrijedne prirodne baštine i Natura staništa, jedna osmatračnica za ptice, nekoliko informativnih ploča, a lokalna turistička agencija oblikovala je u svojoj ponudi turistički proizvod promatranja ptica. Budući je jaki vjetar jugo tijekom dana pojačao svoju snagu, drugo predstavljanje održalo se u ninskom Domu kulture. Predstavljajući ediciju “Ptice Ninske lagune” poznati hrvatski ornitolog i suautor Gordan Lukač rekao je: “Edukativna knjižica napravljena je kao priručnik za očuvanje prirode i promatranje ptica, korisna prvenstveno za učenike zbog čuvanja prirode,ali i za iznajmljivače jer je putokaz za oblikovanje turističke ponude promatranja ptica koja još nije razvijena u Hrvatskoj. Sadrži opisani položaj i prirodna obilježja grada Nina, Ninski zaljev i Ninska laguna, Botanički važno područje IPA NIN, Ekološko značenje Solane Nin,tekst o Ninu kao EDEN destinaciji, podatke o Projektu Eko Park Ninska laguna, IUCN kategorije ugroženosti ptica.

Tu su predivne fotografije i opis 25 najčešćih vrsta ptica koje se mogu vidjeti u Ninu od onih običnih vrsta do onih živopisnih boja tzv. egzotičnih poput vlastelice, vodomara, pčelarice i plamenca, nakon toga je tablica za 220 poznatih vrsta ptica zabilježeno na prostoru Nina, pri kraju su izvori i literatura uz zaključak na hrvatskom, njemačkom i engleskom jeziku.”Dalje je ornitolog Lukač govorio: “Od posebnog značaja zaštita je slanih staništa i halofilnih
biljnih vrsta, određenih ptičjih vrsta koji su primarni ciljevi očuvanja za Natura 2000. Ninski zaljev je uključen u Hrvatsku ekološku mrežu pod brojem HR3000176, a šire područje oko Ninskog zaljeva je Natura 2000 pod brojem HR4000005 nosi naziv Privlaka – Ninski zaljev -Ljubački zaljev. Ninska solana je pod brojem HR3000421 u ekološkoj mreži, a značajno je područje ekološke mreže pod nazivom Ninski Stanovi – livade kodne oznake HR2001325.”

Direktorica Marija Dejanović je govorila: “Godine 2010. pri izradi katastra značajnih Natura staništa biologinja Jasenka Topić je evidentirala 8 staništa Natura 2000. na području grada Nina i tada poučila nas turističke radnike o važnosti lokaliteta. Iste godine 2010. postavši NIN EDEN – europska destinacija izvrsnosti, pokrenuli smo ekološke susrete u laguniorganizirajući manifestaciju pod nazivom Europski dan prebrojavanja ptica. Projekt se od tada kontinuirano razvija zahvaljujući suradnji s poznatim hrvatskim biolozima i ornitolozima volonterima, koji su kroz predavanja poučavali i u praksi pokazivali kako se vodi briga o ptičjem svijetu te način kako to silno prirodno bogatstvo oblikovati u turistički proizvod, tzv.birdwatching. Najave su da će turizam doživjeti trajnu promjenu i da više neće biti kao prije, ali Nin već sada spretno koristi svoje komparativne prednosti i ekološke brendove (Eden, eko
certifikat soli ninske solane) i proteklih desetak godina promidžbu gradi na ekološkom turizmu. Ninska priča o pticama imperativ je razvoja za destinaciju, uz naravno ostala važnatakva područja u Hrvatskoj, jer za sada o nama ne znaju skupine promatrača koje postoje na svjetskoj razini, a po brojci ih ima na milijune.” Nakon predstavljanja edukativnog priručnika za sudionike je bio organiziran odlazak na teren gdje su u praksi promatrali ptice uz stručno pojašnjavanje stručnjaka ornitologa.

Prije nekoliko dana, a prigodom svog profesionalnog boravka na radionicama za izraduStrategije za upravljanje zaštićenim područjima u Ninu Tatjana Ćačić, iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, informirala je sudionike da je pregledavajući web stranicu Visiteurope tamo pronašla podatke o Ninu, što ju je jako začudilo. No malo je poznata činjenica da turistički radnici iz Nina godinama iznimno surađuju sa tom europskom platformom namjenjenoj promidžbi održivog razvoja turizma (sustainable tourism in Europe) kao i aktivnog odmora, ističući da je to značajno za budućnost ninskog turizma uz oblikovanje široke palete ekoloških oblika turizma: dugih prirodnih pješčanih plaža, birdwatchinga, kitinga, SUP-a, surfinga, hikinga, biciklizma, uz ekološku ponudu solane i iznimno bogate kulturne baštine grada koji bilježi 3000 dugu povijest na lokalitetu nekadašnjeg poluotoka, a današnjeg otoka, usred Ninske lagune. Upravo navedeno je dio šire zamišljene vizije odnosno programa-projekta Eko park Ninska laguna.

U njemu se razvoj lokalne zajednice temelji na gospodarenju i razvoju turizma, brizi i čuvanju jedinstvene prirodne baštine Hrvatske i Europe. Glavni fokus održivosti je laguna i na njoj temeljeni raznoliki ekološki oblici turizma koji će ostaviti najmanji ljudski otisak u okolini što treba biti fokus razvoja. U projektu su uz impresivnu kulturnu baštinu, rijetku pješčanost plaža na hrvatskom dijelu Jadrana, navedene aktivnosti oko kreiranja i razvoja palete turističke ponude, trajan dugoročan resurs i potvrda ustrajnosti kojom Nin ide na putu izvsnosti koja je prepoznata još ranije dodjeljenom nagradom EDEN – europske destinacije izvrsnosti i u Brusellesu.

Da su ninski turistički radnici pioniri u oblikovanju turističkog proizvoda promatranja ptica(birdwatching) započetog prije deset godina, najbolje potvrđuju već navedene aktivnosti i film pod naslovom Birdwatching Croatia The Black winged Stilt, snimljen prije godinu dana i postavljen na YouTube, gdje se nalazi na visokoj 2 poziciji, između već etabliranih svjetskih destinacija kamo odlaze promatrači ptica. Nin time promovira svoju destinaciju, regiju ali i Hrvatsku kao zemlju u koju vrijedi doći zbog promatranja ptica. Marija Dejanović ističe na kraju: “U Hrvatskoj ima jako malo stručnjaka iz područja ornitologije poput suautora predstavljane knjige dr. sc. Gordana Lukača te drugog recenzenta poznatog svjetskog istraživača biologa Gorana Šafareka – upravo njima, naravno uz ostale hrvatske ornitologe Vedrana Lucića, Ivana Budinskog, te predstavnike Udruge BIOM i Javne ustanove Jadera Natura Zadar, Nin duguje za prikupljeno veliko znanje koje je implementirano posljednjih desetak godina u edukaciju turističkih djelatnika i građana, a posebno učenika ninske osnovne škole u interesu čuvanja prirode i oblikovanja turističkog
proizvoda birdwatchinga.”
U Ninu, 10. listopada 2020.
Za medije pripremila: Marija Dejanović

Podcast Turizam24

pratite nas

10,000FansLike
1,700FollowersFollow
1,500SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

aktualno