Četvrtak, 8 lipnja, 2023

Sisačko-moslavačka županija objavila Javni poziv

Sisačko-moslavačka županija treća najveća županija po površini

Sisačko-moslavačka županija je županija u središnjoj Hrvatskoj sa sjedištem u Sisku. Treća je najveća županija po površini, te se nalazi u središnjoj Hrvatskoj. Na području ove županije nalazi se prekrasni park prirode Lonjsko polje. Najveće je zaštićeno močvarno područje, nalazi se u aluvijalnoj ravnici rijeke Save u središnjem slivu rijeke Save. Čine ga tri polja: Lonjsko, Mokro i Poganovo. Ubraja se među najugroženije močvarne dijelove u svijetu, iako ga štiti Ramsarska konvencija od 3. veljače 1993. godine.

Sisačko-moslavačka županija objavila Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora

Sisačko-moslavačka županija objavila je Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora po projektu “Organizirani dolazak turista na područje Sisačko-moslavačke županije”.

Bespovratne potpore turističkim agencijama za organizirani dolazak turista na područje SMŽ. Javni poziv otvoren je i traje do utroška sredstava, a najkasnije do 15. prosinca 2020.

Projekt “Organizirani dolazak turista na područje Sisačko-moslovačke županije

Pravo podnošenja prijave na ovaj Javni poziv imaju turističke i putničke agencije s područja Republike Hrvatske koje su registrirane za obavljanje turističke djelatnosti, koje organizirano dovode turiste na područje Sisačko-moslavačke županije s ciljem višednevnog smještaja kod registriranih turističkih subjekata u SMŽ.

Javni poziv, kao i sve bitne informacije o podnošenju prijava,  dostupni su na mrežnoj stranici Sisačko-moslavačke županije.

Ukupni fond sredstva za provedbu ovog Projekta iznosi 300.000,00 kuna, a intenzitet potpore za do 2 noćenja po osobi iznosi 50,00 kn, dok za 3 i više noćenja iznosi 75,00 kn po osobi. Javni poziv traje do utroška sredstava, a najkasnije do 15. prosinca 2020.

Za sve nejasnoće moguće se obratiti Višoj savjetnici za turizam gđi. Jadranki Kraljić, tel:044/540-073, e-mail: turizam@smz.hr.

SourceUHPA.hr

Podcast Turizam24

pratite nas

10,000FansLike
1,700FollowersFollow
1,500SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

aktualno