Srijeda, 29 ožujka, 2023

Razvoj nautičkog turizma treba ići u smjeru održivog, zaključili su na Okruglom stolu u Splitu

Nakon rasprave na Okruglom stolu u Splitu 04. ožujka 2022. i sagledavanja problematike razvoja turizma i luka nautičkog turizma, što se odvija na pomorskom dobru ili je pak povezano sa pomorskim dobrom, donosimo za javnost sljedeće zaključke:

1. Razvoj turizma koji se odvija na pomorskom dobru ili je povezan s njim potrebno je razvijati po principima održivog razvoja uz proaktivnu ulogu države.

2. Sukladno točki 1. potrebno je razviti sustav i sustavni pristup razvoju kako bi se
osigurao koordinirani razvoj i rast koji ne ugrožava pomorsko dobro i okoliš.

3. Mišljenja smo da je u praksi potrebno dosljedno primjenjivati odredbu čl. 18.
Direktive 2014/23/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 26. veljače 2014.
o dodjeli ugovora o koncesiji, kao i odredbu čl. 17. Zakona o koncesijama, na način da trajanje koncesije (rok) za gospodarsko korištenje pomorskog dobra omogući
koncesionaru nadoknadu ulaganja planiranih za izvršenje koncesije, kao i povrat
uloženog kapitala.

4. Sukladno točki 3., u sustav nadzora potrebno je implementirati znanstvene i stručne institucije, kako bi se rasteretila državna administracija i znatno podigao nivo učinkovitosti.

5. Potrebno je u najskorijem roku razviti sustav korištenja pomorskog dobra za potrebe poduzetnika uz učinkoviti sustav nadzora i društveno odgovorne gradnje u čemu bi znanost imala svoje mjesto.

6. Obzirom na potrebe održivog i znatno boljeg razvoja poduzetništva, u najširem smislu riječi, potrebno je postaviti jasne i realne ciljeve te kroz sustav osigurati instrumente za realizaciju ciljeva, a što uključuje zakone koji podupiru konkretne mjere i činitelje razvoja.

7. U najskorijem roku potrebno je, kod makro i regionalnog odlučivanja, uključiti i
koristiti istraživanja kako bi se osigurala učinkovitost i stabilan dugoročni održivi
razvoja.

8. U najskorijem roku potrebno je osigurati pomoć znanstvenika kako bi se otklonile
nelogičnosti i zabune u nautičkom turizmu, posebno kod luka nautičkog turizma.

9. Obzirom na nesuglasje između niza državnih akata, čime se stvara zabuna koja
onemogućuje korištenje službenih izvora kod znanstvenih i stručnih istraživanja,
potrebno je međusobno uskladiti državne akte.

10. Mišljenja smo da je potrebno inicirati interdisciplinarni rad znanstvenika na oblikovanju hrvatskog makro nacionalnog sustava kako bi se postavili realni makro ciljevi, a zatim planovi koji bi se putem sustava realizirali, piše Turozmoteka.

Podcast Turizam24

pratite nas

10,000FansLike
1,700FollowersFollow
1,500SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

aktualno