Petak, 9 lipnja, 2023

Porezi koje iznajmljivači moraju platiti po novom Zakonu

Porezi koje moramo platiti ako u toku godine zatražimo prestanak djelatnosti pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

Porezi i njihove izmjene. Čak 14.000 kreveta obiteljskog smještaja je odjavljeno u 2020. godini. Mnoge od tih kreveta je “preplašila” korona i sasvim je razumljivo da su se pojedini domaćini odlučili na odjavu kapaciteta. Pogotovo s obzirom na neizvjesnost koju nam je epidemija donijela. Iznajmljivači, koji su podnijeli zahtjev za odjavu kategorizacije tijekom 2020. i koji nisu pružali uslugu smještaja u sezoni, neugodno je iznenadila činjenica da su ipak obvezni platiti određeni dio poreznih obveza. Imali smo dosta upita kada odjaviti kategorizaciju da ne bismo bili obvezni platiti poreze, pa krenimo redom…

Za utvrđivanje prestanka djelatnosti i poreznih obveza je potrebno rješenje o prestanku odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. Pri tome se uzima u obzir datum podnošenja odjave nadležnom upravnom tijelu

Kako zatražiti odjavu kategorizacije?

Ishođenje rješenja o prestanku odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, odnosno odjava kategorizacije je jednostavna. No, odlučiti se na odjavu, nije uvijek jednostavno. Zato su se mnogi odlučili na odjavu tijekom ove godine, kada se pokazalo da će u sezoni biti manje gostiju. Najjednostavnije je kada odjavimo kategorizaciju krajem tekuće godine. Tada u idućoj godini nećemo biti obvezni platiti ništa.

Kategorizaciju odjavljujemo ispunjavanjem obrasca zahtjeva i predajom istog u županijski odjel za gospodarstvo, tamo gdje smo rješenje o kategorizaciji i zatražili. 
 

Od ove godine se zahtjevi za odjavu mogu predati i mailom ili poslati poštom u većini županija, a uz obrazac o odjavi je potrebno uplatiti upravnu pristojbu u iznosu od 35,00 kuna u Državni proračun RH ili nalijepiti 35,00 kn državnih biljega (taksenih maraka) na zahtjev poslan poštom

Što se tiče utvrđivanja obveza iznajmljivača prilikom odjave, porezi su propisani različitim pravilnicima, ovisno o vrsti porezne obveze.

Porez na dohodak ovisi o tromjesečju odjave

Obveza plaćanja paušala poreza na dohodak kod odjave kategorizacije je propisana Pravilnikom o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja. Aktualni je iz 02.2019. i sadrži članak 11. kada se rješenje o odobrenju, odnosno kada se rješenje nadležnog ureda o prestanku odobrenja, donosi tijekom godine. Tada se godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu utvrđuje razmjerno broju tromjesečja u kojemu je porezni obveznik imao rješenje o odobrenju. Donosi se u korist poreznog obveznika.

U praksi to znači slijedeće. Ako odjavimo kategorizaciju u travnju, u tijeku 2. tromjesečja, nećemo biti obvezni platiti 3. i 4. obrok paušala poreza na dohodak, koji nisu dospjeli na naplatu.

Porezi i nova pravila oko plaćanja turističke pristojbe

Izglasavanjem novog Zakona o turističkoj pristojbi, prestali su važiti pravilnici koji su se donosili uz stari Zakon o boravišnoj pristojbiPravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu iz 2016. godine više ne vrijedi, kao ni rokovi propisani njime.

Prema rokovima propisanima starim Pravilnikom, osobe koje su odjavile djelatnost:

  • do 30. lipnja, odnosno dospijeća 1. obroka paušala – nisu plaćale paušal turističke pristojbe za tekuću godinu;
  • do 31. srpnja, odnosno dospijeća 2. obroka paušala – plaćale su samo 1. obrok paušala;
  • do 31. kolovoza, odnosno dospijeća 3. obroka paušala – plaćale su dvije od tri rate, tj. 1. i 2. obrok paušala;
  • od 1. rujna do kraja godine – plaćale su sve 3 rate, odnosno puni iznos paušala turističke pristojbe za tekuću godinu.

Ovisno o datumu odjave u ovoj izuzetnoj godini, iznajmljivači će biti oslobođeni plaćanja dijela paušala turističke pristojbe.

Više ćemo znati kada izađe novi Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu.

Iz TZ stiglo je upozorenje da od 2021. godine vrijede odredbe novog Zakona o turističkoj pristojbi pa će se godišnji paušal plaćati za maksimalan broj kreveta u punom iznosu. Znači bez obzira na datum odjave kategorizacije i smanjenja kapaciteta, platit ćemo puni paušal turističke pristojbe.

Ako razmišljamo o smanjenju broja kreveta ili odjavi djelatnosti, najbolje bi bilo da to učinimo do kraja 2020. . Tako u idućoj nećemo morati platiti paušal turističke pristojbe u punom iznosu za maksimalan broj kreveta (uključujući i pomoćne) kojeg nudimo gostima. Isto bi pravilo vrijedilo i u ovoj godini, da nije bilo izvanredne situacije.

Članarina turističkim zajednicama

I ovdje su se porezi odnosno propisi mijenjali u protekloj kalendarskoj godini. Članarina TZ više se ne obračunava do kraja veljače u tekućoj, na osnovu primitaka u prošloj godini. Ona se sada plaća u paušalnom iznosu koji se utvrđuje na temelju broja stalnih i pomoćnih kreveta. Dinamika plaćanja je u tri jednaka obroka, kao i kod turističke pristojbe. No obroci članarine TZ dospijevaju 31. srpnja, 31. kolovoza i 30. rujna. 

Dosadašnji propisi i praksa utvrđuju obvezu plaćanja članarine TZ s početkom,tj. prestankom obavljanja djelatnosti obveznog člana TZ-a tijekom godine. Članarina se plaća u tri jednaka obroka, nakon početka sezone. Stoga se prestanak obveze utvrđuje s datumom prestanka djelatnosti, a prije dospijeća idućeg obroka članarine.
 

Svako rješenje koje utječe na naše porezne obveze, promjena kapaciteta ili odjava djelatnosti, dužni smo dostaviti nadležnoj poreznoj upravi i turističkoj zajednici, u roku od 8 dana od izdavanja rješenja o prestanku djelatnosti. Na temelju rješenja o prestanku odobrenja za pružanje ugostiteljskih obveza u domaćinstvu, utvrđuje se prestanak naših poreznih obveza

Porezi i porezne obveze moraju se jasnije definirati kod promjena rješenja

Imali smo brojne upite vezi poreznih obveza kod promjene i odjave rješenja o kategorizaciji. Mnogi su domaćini, zbog uvođenja pomoćnih kreveta u obračun paušala, razmišljali o smanjenju kapaciteta ili o odjavi djelatnosti. No pri tom su se suočili s nedovoljno jasno definiranim odnosima između datuma odjave i svojih daljnjih poreznih obveza.

Nužna je izrada konkretnih odredbi unutar pravilnika koje se odnose na nove zakone, kako bi iznajmljivačima bilo jasnije koje su njihove obveze ako promijene ili odjave kapacitete usred godine. Isto tako kako bi se olakšala komunikacija između iznajmljivača i TZ-a, u svrhu efikasnijeg provođenja turističkih propisa. 

Podcast Turizam24

pratite nas

10,000FansLike
1,700FollowersFollow
1,500SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

aktualno