Srijeda, 22 ožujka, 2023

Obveze privatnih iznajmljivača

Preuzeto sa: visitsolta.com

Tko je privatni iznajmljivač?

Fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu: usluga smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik, do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti; usluga smještaja u kampu, organiziranom na zemljištu kojeg je iznajmljivač vlasnik, s najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina; usluge doručka, polupansiona ili pansiona gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor.

Koje su obveze iznajmljivača nakon dobivanja rješenja?

Vidno istaknuti na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini, na propisani način, natpis s oznakom vrste i kategorije objekta, utvrđene rješenjem, tj. plavu ploču. Sve detalje o naručivanju i proizvođačima standardiziranih ploča za objekte koji se kategoriziraju.

Kod naručivanja, uplatnicu sačuvajte jer ćete s njom dokazivati kako ste poslali narudžbu u tvrtku za izradu table u slučaju da Vam u međuvremenu (prije nego stigne naručena tabla) dođe državni inspektor i kontrolira jeste li propisno označili objekt. Na brzinu izrade table ne možete utjecati, a to znaju i u Državnom inspektoratu.

Istaknuti u svakom objektu naznaku vrste i kategorije objekta (na vratima s unutrašnje strane, na zid i sl.). To možete izraditi sami ispisom na računalu vrstu i kategoriju objekta (soba, apartman ili kuće za odmor).

Što sve treba navesti u cjeniku?

Cjenik sastavljate samostalno tj. nema propisanih pravila koliku cijenu za smještaj trebate imati, odnosno ne postoje nikakve već unaprijed određene cijene za pojedini tip smještaja i usluga. Kod sastavljanja cjenika možete koristiti iskustva drugih, tj. onih koji već posluju. Cjenik mora sadržavati vrstu smještaja (naznačena Vam je u rješenju o registraciji – soba, apartman, kamp, kuća za odmor i dr.), cijenu smještaja, odnosno usluge po sezonama izraženu isključivo u kunama, ali u zagradi pored cijene u kunama zbog informacije gostima možete cijenu izraziti u Eurima. Na cjeniku ste dužni naznačiti iznos boravišne pristojbe po sezonama koja određuje Vlada RH za svaku godinu. Ako boravišnu pristojbu ukalkulirate u cijenu smještaja obavezni ste na cjeniku naznačiti iznose boravišne pristojbe i obavezno naznačiti: „Boravišna pristojba uključena je u cijenu“. Cjenik više nije potrebno ovjeravati u Državnom inspektoratu!

Ukoliko želite napraviti promjenu u cjeniku jer Vam je cijena previsoka ili preniska ili želite dodati neku novu uslugu jednostavno izmijenite cjenike, uklonite stare i umjesto dosadašnjih izvjesite nove, te ih počnite primjenjivati. Ne smijete imati dva cjenika!

Ukoliko poslujete s turističkim agencijama, najvjerojatnije ćete za agencije imati poseban cjenik s popustima ili ukalkuliranom agencijskom provizijom ili drugačije dogovorenom cijenom, nego što bi to bilo za individualne goste koje sami bez posredovanje dolaze u Vaš objekt. Takav cjenik nećete izvjesiti pored već službenog cjenika, jer ukoliko Vam inspektor Državnog inspektorata pri kontroli poslovanja pronađe dva cjenika, platiti ćete kaznu.

Ukoliko na osnovnu cijenu dajete popust (npr. popust na djecu od 5-12 godina, popust na više od 3,5 ili više noćenja, ili popust na grupu više od 10 osoba) tada jednostavno to naznačite u cjeniku. Preporuča se da cijene u cjeniku prikazujete s uključenim PDV-om (ako ste u sustavu PDV-a) obzirom na lakše snalaženje gostiju po cjeniku, odnosno, ovakvim pristupom informirati ćete gosta koliko je konačna cijena koštanja usluge i on sam neće biti primoran izračunavati koliko bi zaista trebao platiti. U tom slučaju obavezno na dnu cjenika morate staviti opasku: „U cijenu uračunat PDV“;

Treba li svake godine ishoditi zdravstvenu potvrdu?

Po pravilniku od 5.7. 2014. privatni iznajmljivači nisu više dužni imati lječničku potvrdu za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja soba i apartmana.

Izdavanje računa

Za svaku naplaćenu uslugu (smještaj, prehranu) gostu ste – bilo da plaća u gotovini na licu mjesta, ili preko Vašeg poslovnog računa – dužni ispostaviti račun. Prilikom sastavljanja računa, svaki račun obavezno treba sadržavati slijedeće podatke:

– mjesto izdavanja, broj računa, datum izdavanja računa;

– ime (naziv) gospodarstva, adresu i OIB gospodarstva;

– vrstu i količinu proizvoda i usluga koje ste pružili/prodali;

– cijenu usluga i proizvoda koje ste pružili/prodali;

– iznos PDV-a, ako ste u sustavu PDV-a;

– ukupan iznos za platiti (zbroj cijene pruženih usluga i PDV-a);

Ukoliko niste u sustavu PDV-a na računima NE SMIJETE iskazivati PDV, ali ukoliko ga zabunom upišete obavezni ste ga platiti. Također ako niste u sustavu PDV-a, na vaše račune morate slovima napisati: „gospodarstvo (ili domaćinstvo) nije u sustavu PDV-a“ ili „poduzetnik nije u sustavu PDV-a“. Ako pružate usluge smještaja i boravišnu pristojbu plaćate paušalno, tada ne zaboravite na računu napisati napomenu: „Boravišna pristojba uključena u cijenu“. Račun za gotovinu možete izraditi sami na računalu (kompjuterski) ili pak kupiti već gotov obrazac računa tzv. paragon račun, odnosno paragon blok u „Narodnim novinama“ i izdati ćete ga gostu, kada gost plaća gotovinom na licu mjesta ili agenciji.

Koje knjige treba voditi?

EVIDENCIJA PROMETA – knjigu možete kupiti u „Narodnim novinama“ pod šifrom UT-IX-360. U ovu knjigu dužni ste upisivati sve izdane račune koje ste izdali gostima ili agencijama (ako poslujete s agencijama) za smještaj i usluge prehrane (doručak, polupansion, puni pansion) ako ih nudite gostima na smještaju.

POPIS GOSTIJU – se vodi isključivo putem sustava eVisitor pa ove knjige nije potrebno kupovati.

Kako se vrši prijava gostiju?

Od 1.1.2016. prijava gostiju se vrši isključivo putem sustava eVisitor. U uredu lokalne turističke zajednice će Vam izdati pristupne podatke i objasniti kako se koristimo sustavom nakon čega ćete goste prijavljivati iz udobnosti vlastita doma.

Kako se plaća turistička pristojba?

Svi iznajmljivači dužni su Turističkoj zajednici plaćati turističku pristojbu. Za sve privatne iznajmljivače i dalje vrijedi obveza plaćanja paušalne turističke pristojbe po registriranom krevetu (glavni i pomoćni). Uplatnicu možete pronači u sustavu eVisitor ili u uredu lokalne turističke zajednice.

Koje su porezne obveze iznajmljivača?

Svi iznajmljivači dužni su plaćati porez nadležnoj Poreznoj upravi od koje mogu dobiti informacije o načinu uplate poreza (ovisno da li ga plaćaju paušalno).

PDV

Ako godišnji ukupan prihod kojeg ostvarujete od turističkih usluga prelazi 230.000,00 Kn od naredne godine ulazite u sustav poreza na dodanu vrijednost – PDV, te ste dužni na svaku uslugu koju pružate (smještaj, usluge prehrane) zaračunati PDV. Za usluge smještaja i prehrane gostiju na smještaju (doručak, polupansion ili puni pansion) stopa PDV-a iznosi 10%.

VAŽNO: Ako ste registrirani kao privatni iznajmljivač i nalazite se u sustavu paušala tj. plaćate paušalni porez i od iduće godine ulazite u sustav PDV-a, jer Vam prihod ove godine prelazi 230.000,00 Kn, prelazite i u sustav poreza na dohodak. Dakle, više ne možete biti u sustavu paušala, tj. porez ne možete više plaćati paušalno, već prema ostvarenom dohotku i sukladno tome voditi knjige kao i seljačko domaćinstvo. Boravišnu pristojbu i nadalje plaćate paušalno.

Trebaju li iznajmljivači imati kutiju prve pomoći?

Iznajmljivači su dužni u svakom objektu imati kutiju prve pomoći.

Trebaju li iznajmljivači imati Knjigu žalbe?

Iznajmljivači su dužni u svom objektu omogućiti svakom turistu da može podnijeti pismenu pritužbu ili prigovor na sve vrste usluga u vezi sa njihovim objektom, bilo to u vidu ispunjavanja knjige žalbe ili drugačije. Prilikom dostavljanja pismenog prigovora gost je dužan ostaviti svoje podatke (e-mail ili adresu) gdje će mu biti dostavljen pismeni odgovor (očitovanje) od strane domaćina i to u roku od 8 dana od zaprimanja pritužbe. Kopiju očitovanja koju je dostavio gostima domaćin je dužan čuvati uz prigovor koji je zaprimio od gosta.

Kako se plaća RTV pretplata?

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji od 8. prosinca 2010. godine, („Narodne novine“ 137/10) propisuje člankom 34. stavkom 8. da pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost, plaćanjem mjesečne pristojbe za jedan prijemnik u ugostiteljskom objektu stječu pravo korištenja triju dodatnih prijemnika u istom ugostiteljskom objektu bez plaćanja mjesečne pristojbe.

Jesu li iznajmljivači dužni imati pečat?

Privatni iznajmljivač koji je registriran kao fizička osoba, (dakle nije tvrtka ili obrt), po Zakonu nije dužan imati pečat. Ukoliko želi imati pečat, iznajmljivač ga može napraviti. Firma koja izdaje pečate tražiti će službeno Rješenje na uvid.

Fiskalne kase?

Iznajmljivači koju su u sustavu paušala nisu dužni uvesti fiskalne kase. Fiskalne kase uvode se kada iznajmljivač ulazi u sustav PDV-a, prestaje biti paušalac i ulazi u sustav poreza na dohodak. Iznajmljivači koji su paušalci ali imaju registrirani obrt ili poduzeće i u 2012. godini ostvarili prihode u rasponu između 149 500 i 230 000 kn ne spadaju u paušalce, vode poslovne knjige i shodno tome plaćaju porez na dohodak. Oni su obveznici fiskalizacije i dužni su izdavati fiskalizirane gotovinske račune od 01.01.2013. Iznajmljivači koji su ostvarili prihode u iznosu do 149 500 kn prema evidenciji prometa za 2012. godinu nastavljaju plaćati paušalno porez na dohodak, te od 01.07.2013. kao mali obveznici fiskalizacije počinju izdavati račune iz Knjige uvezenih računa, koju prethodno ovjeravaju u Poreznoj upravi.

Osiguranje gostiju?

Za iznajmljivače ne postoji zakonska obveza za osiguranje gostiju od posljedica nesretnog slučaja. Uputno je goste osigurati od posljedica nesretnog slučaja. U tom slučaju, ne propustite gostima napomenuti da su osigurani od posljedica nesretnog slučaja ukoliko se kojim slučajem desi, što će god gosta ostaviti dojam profesionalnosti i brige od strane vlasnika i domaćina.

Mogu li se umirovljenici baviti iznajmljivanjem?

Umirovljenici mogu biti registrirani iznajmljivači a da pri tome zadržavaju svoju mirovinu, tj. ne moraju je zamrzavati. To konkretno znači da mogu uredno primati mirovinu, a od turističkih usluga ostvarivati dodatni prihod. To je omogućeno od 1. siječnja 2009. godine, sukladno članku 209., st.1., točka 15 Zakona o doprinosima (NN 84/08 i 152/08). Ukoliko umirovljenik registrira obrt ili poduzeće za bavljenje seoskim turizmom odnosno turističkim uslugama, tada je dužan zamrznuti mirovinu te plaćati sve doprinose vezano za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Što traže inspektori?

– rješenje o pružanju usluga u domaćinstvu

– knjigu Evidencija prometa

– voditi Popis gostiju i prijavljivati goste Turističkoj zajednici i MUP-u

– vidno istaknuti cjenik usluga u svakoj smještajnoj jedinici

– na glavnom ulazu u objekt imati postavljenu standardiziranu ploču

– sve dosad izdate račune za tekuću godinu po rednom broju

– imati plaćen godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe, odnosno boravišnu – pristojbu po noćenju

– imati uplaćen godišnji paušalni porez

– plaćena članarina Turističkoj zajednici

Plan evakuacije?

Donosimo mišljenje Ministarstva turizma vezano uz “pisane upute za slučaj nastanka požara” i “plana evakuacije” OVDJE.

Izrada certifikata o energetskoj učinkovitosti?

Privatni iznajmljivači nisu obavezni izraditi ovaj certifikat.

Podcast Turizam24

pratite nas

10,000FansLike
1,700FollowersFollow
1,500SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

aktualno