Srijeda, 22 ožujka, 2023

Nove porezne izmjene kreću od 1. siječnja 2021.

U Narodnim novinama br. 138/20 objavljene su izmjene i dopune u Zakonu o porezu na dohodak, Zakonu o porezu na dobit, Zakonu o porezu na dodanu vrijednost i Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Većina donesenih izmjena i dopuna poreznih zakona u primjeni je od 1. siječnja 2021. godine, dok će se pojedine odredbe početi primjenjivati od 1. srpnja 2021.,odnsno od 1. siječnja 2022. godine.

U nastavku smo pripremili prikaz promjena u sklopu ovog kruga porezne reforme, a koje stupaju na snagu od 1. siječnja 2021. godine.

Izmjene u Zakonu o porezu na dobit

Za porezne obveznike koji u poreznom razdoblju koje počinje od 1. siječnja 2021. godine ostvare prihode do 7,5 mil kn, vrijedit će stopa poreza na dobit od 10%.  Navedeno smanjenje stope poreza na dobit odnosi se i na sve neprofitne organizacije koje za gospodarsku djelatnost plaćaju porez na dobitak paušalno. Porezni obveznici koji u tijeku 2020. godine ostvare ukupni prihod do 7,5 milijuna kuna mogu kod izračuna predujma poreza na dobitak za 2021. godinu koristiti stopu poreza na dobit od 10%.

Izmjenama Zakona o porezu na dobit smanjuje se i stopa poreza po odbitku s 12% na 10% pri isplati dividenda i udjela u dobitku inozemnim osobama koje nisu fizičke osobe. Niža stopa  počinje se primjenjivati pri isplatama od 1. siječnja 2021. godine.

Smanjuje se stopa poreza po odbitku s 15% na 10% na naknade za nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, zabavljača i športaša) u situaciji kada naknadu isplaćuje tuzemni ili inozemni isplatitelj prema ugovoru s inozemnom osobom koja nije fizička osoba. Niža stopa počinje se primjenjivati pri isplatama od 1. siječnja 2021. godine.

Izmjene u Zakonu o porezu na dodanu vrijednost

Prag za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama povećan je s 7,5 mil kn na 15 mil kn, odnosno svi porezni obveznici koji u 2020. godini nisu ostvarili isporuke veće od 15 mil kn mogu od 1. siječnja 2021. godine obračunavati i plaćati PDV na temelju naplaćenih naknada za obavljene isporuke dobara i usluga. Zahtjev za početak primjene postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama potrebno je predati najkasnije do 20. siječnja 2021. godine.

Izmjenama Zakona o PDV-u obračunsko plaćanje PDV-a pri uvozu, pod određenim uvjetima i uz neke iznimke, moći će se nastaviti primjenjivati i u 2021. godini na gotovo isti način kako je to sada uređeno čl. 71. Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona. Ovakav način obračunavanja PDV-a porezni obveznik treba zatražiti odgovarajućim popunjavanjem carinske deklaracije kojom se dobra puštaju u slobodni promet.

Izmjene u Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Mjerila za određivanje svote do koje može iznositi  blagajnički maksimum obveznika fiskalizacije i iznos blagajničkog maksimuma prema pojedinim kategorijama poreznih obveznika će biti određen Pravilnikom o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Navedeni Pravilnik  će biti usklađen u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu izmjena Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Izmjene u Zakonu o porezu na dohodak

Zakon o porezu na dohodak definira oporezivanje:

  1. dohotka od nesamostalnog rada (plaća)
  2. dohotka od samostalne djelatnosti (dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, dohodak od slobodnih zanimanja i dohodak od poljoprivrede i šumarstva)
  3. dohotka od imovine i imovinskih prava
  4. dohotka od kapitala i/ili
  5. drugi dohodak

Dohodak od nesamostalnog rada i samostalne djelatnosti

Izmjene koje stupaju na snagu već od 1. siječnja 2021. godine u najvećoj mjeri odnose se na stope kojima se pojedini spomenuti dohodak oporezuje. Prilikom isplate plaće za prosinac koja će biti isplaćene u siječnju, primjenjivat će se stopa od 20%, umjesto dosadašnjih 24%, do visine dohotka od 30.000,00 kn te stopa od 30%, umjesto dosadašnjih 36%, na dohodak iznad 30.000,00 kn mjesečno. Gledajući dohodak na godišnjoj razini, stopa od 20% primjenjivat će se na godišnji dohodak do 360.000,00 kn, a stopa od 30% na sve dohotke iznad 360.000,00 kn.

Drugi dohodak

Primici po osnovi drugog dohotka oporezivat će se novim stopama od 20% umjesto dosadašnjih 24%, te ukupno ostvareni dohodak na razini godine, po osnovi drugog dohotka, ulazi u godišnji obračun poreza na dohodak.

Dohodak od imovine

Porez na dohodak od imovine ostvaren od najamnine i zakupnine plaća se prema rješenju Porezne uprave po stopi od 10% umjesto dosadašnjih 12%. Iznimno, porezni obveznik koji nije obveznik poreza na dodanu vrijednost, a ostvaruje dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova porez na dohodak po osnovi obavljanja te djelatnosti utvrđuje se u paušalnom iznosu po posebnim propisima.

Dohodak od imovinskih prava

Porez na dohodak od imovinskih prava i otuđenja nekretnine i imovinskih prava obračunava se po stopi od 20% umjesto dosadašnjih 24%.

Dohodak od kapitala

Dohotkom od kapitala smatraju se primici po osnovi kamata, izuzimanja imovine i korištenja usluga na teret dobiti tekućeg razdoblja, kapitalni dobici, udjeli u dobiti ostvareni dodjelom ili opcijskom kupnjom vlastitih dionica, dividende i udjeli u dobiti na temelju udjela u kapitalu, a koji su ostvareni u poreznom razdoblju. Porez na dohodak od kapitala po osnovi kamata obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji istodobno s isplatom po stopi od 10% umjesto dosadašnjih 12%. Porez na dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja imovine i korištenja usluga obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji istodobno s isplatom primitka, kao porez po odbitku, po stopi od 30% umjesto dosadašnjih 36%. Porez na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka porezni obveznik plaća prema rješenju Porezne uprave u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, po stopi od 10%. Porez na dohodak od kapitala po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica plaća se po odbitku, po stopi od 20%. Porez na dohodak od kapitala po osnovi primitaka od dividendi ili udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu plaća se po odbitku, po stopi od 10%. Porez na dohodak od drugog dohotka po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena obračunava Porezna uprava po stopi od 30% te se tako obračunani porez uvećava za 100%.

PRIJAVI SE NA NAŠ NEWSLETTER

Želiš pratiti sve najvažnije vijesti iz turizma na jednom mjestu? Prijavi se na naš Newsletter i primaj "Pregled dana" svaki dan u 14:30h

Please wait...

Hvala na prijavi!

Podcast Turizam24

pratite nas

10,000FansLike
1,700FollowersFollow
1,500SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

aktualno