Subota, 10 lipnja, 2023

Kako će potpore utjecati na godišnje prijave poreza na dobit?

Prema osnovi primljene potpore za plaće i fiskalnih oslobođenja poslodavci će ostvariti dvostruko povoljan porezni učinak: država priznaje u rashode ono što nisu platili (plaće i doprinose) i još im omogućava da za te svote umanje godišnju osnovicu poreza

Velik broj poduzetnika i cijeli gospodarski sektori u tekućoj godini uspijevaju sačuvati jezgru poslovanja samo zahvaljujući pomoći države za isplatu neto plaća i oslobođenjima za doprinose na plaće sufinancirane iz državne pomoći.

Potpuno oslobođenje od obveze plaćanja predujmova poreza na dobit

Osim toga, brojni su poduzetnici kojima je u razdoblju proljetne obustave gospodarske aktivnosti promet pao za 50 posto i više ostvarili djelomično ili potpuno oslobođenje od obveze plaćanja predujmova poreza na dobit, predujmova poreza na dohodak od samostalne djelatnosti te poreza na dohodak iz plaće i iz isplaćenoga drugog dohotka.

Svote javnih davanja za koje je poduzetnik ostvario oslobođenje smatraju se plaćenima pri ostvarivanju svih poreznih i drugih prava, uključujući i godišnji obračun poreza. Kako će te potpore i porezna oslobođenja utjecati na podatke u godišnjim prijavama poreza na dobit i poreza na dohodak za 2020. godinu?

https://turizam24.com/air-canada-kupuje-air-transat-po-4-puta-nizoj-cijeni-dogovoreni-iznos-je-priblizno-190-milijuna-usd

Obveznici poreza na dobit

Temeljno je pravilo poduzetničkog poslovanja da se primljena državna i svaka druga potpora, bilo u novcu bilo u obliku oslobađanja propisane novčane obveze, smatra prihodom odnosno primitkom poduzetnika koji ju je ostvario. To se pravilo neće primjenjivati za novčane potpore i fiskalna oslobođenja uvedena s ciljem ublažavanja posljedica epidemije koronavirusa. Sabor je još potkraj ožujka 2020. usvojio izmjene Zakona o porezu na dobit i Zakona o porezu na dohodak kojima su propisana posebna pravila o utjecaju ostvarenih potpora na godišnju obvezu poreza na dobit odnosno poreza na dohodak.

Poduzetnici koji su obveznici poreza na dobit su zbog računovodstvenih propisa dužni primljene novčane potpore i iznose fiskalnih obveza kojih su oslobođeni evidentirati u prihode. Istodobno kao rashode poslovanja iskazuju plaće koje su radnicima isplatili iz državne pomoći i doprinose koje se odnose na sufinancirane plaće, iako ih ne plaćaju.

Fiskalna oslobođenja za obveze dospjele u razdoblju od 1. travnja do 20. lipnja 2020

Na isti način se evidentiraju ostala fiskalna oslobođenja za obveze dospjele u razdoblju od 1. travnja do 20. lipnja 2020. kod poduzetnika koji su ostvarili pravo na potpuno ili djelomično oslobođenje. Pri utvrđivanju osnovice poreza na dobit za 2020. godinu, kao razlike između ostvarenih prihoda i učinjenih rashoda, poduzetnik će prihode od ovih potpora isključiti iz porezne osnovice i iskazati ih u posebnoj rubrici PD obrasca na kojemu prijavljuje godišnju obvezu poreza na dobit.

Tako će obveznik poreza na dobit prema osnovi primljene potpore za sebe ostvariti dvostruko povoljan porezni učinak: država mu priznaje u rashode ono što nije platio i još mu omogućava za te svote umanjiti godišnju osnovicu poreza na dobit. Osim toga, primici ostvarene potpore neće se uključivati u prag za obvezan prelazak s oporezivanja porezom na dohodak na oporezivanje porezom na dobit (prag iznosi 7,5 mil. kn ostvarenih primitaka), niti u prag ostvarenih godišnjih prihoda prema kojima se određuje porezna stopa od 12 posto odnosno 18 posto (prag iznosi 7,5 milijuna kn prihoda).

Obveznici poreza na dohodak

Na primjer, trgovačko društvo koje u 2020. godini ostvari ukupni prihod od osam milijuna kuna, od čega se 500.000 kuna odnosi na potpore zbog epidemije koronavirusa, neće za 2020. godinu platiti porez na dobit po stopi od 18 nego po stopi od 12 posto. Kod poduzetnika koji su obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, bilo da vode poslovne knjige bilo da porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu, primici od primljenih potpora ne smatraju se poslovnim primicima i ne iskazuju u knjizi primitaka i izdataka niti u evidenciji prometa koju vode obrtnici paušalisti. Istodobno će obrtnici koji vode knjigu primitaka i izdataka kao poslovne izdatke evidentirati i plaće i doprinose koje im je financirala država. Nisu imali novčani izdatak, ali im se iznosi koje je financirala država priznaju u izdatke. Na taj način i oni ostvaruju dvostruko povoljan porezni učinak: ostvarene potpore ne knjiže kao primitak, a u izdatke poslovanja priznaju im se i izdaci koje su platili iz potpora i izdaci za koje ih je država oslobodila obveze.

PRIJAVI SE NA NAŠ NEWSLETTER

Želiš pratiti sve najvažnije vijesti iz turizma na jednom mjestu? Prijavi se na naš Newsletter i primaj "Pregled dana" svaki dan u 14:30h

Please wait...

Hvala na prijavi!

Sourcelider.hr

Podcast Turizam24

pratite nas

10,000FansLike
1,700FollowersFollow
1,500SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

aktualno