Nedjelja, 26 ožujka, 2023

Jan de Jong: U Hrvatskoj očekujemo nekoliko tisuća digitalnih nomada sljedeće godine

Čast nam je na našem portalu ugostiti ambasadora digitalnih nomada u Hrvata i jednog od osnivača Udruge digitalnih nomada u Hrvatskoj Jan de Jonga. Novi turistički trend, koji će Hrvatsku kao destinaciju promaknuti među prve na svijetu, gdin. de Jong pokušao nam je približiti te nam ukazati na sve beneficije koje jedan takav turistički proizvod donosi zemlji poput naše.

Već 14 godina živite i radite u Hrvatskoj. Kako ste se odlučili doći baš u Hrvatsku? I što je bilo to što Vas je i zadržalo da ostanete?

2006. tek sam bio napunio 22 godine i odlučio se preseliti u Hrvatsku kako bih završio pisanje svog diplomskog rada. Tema mog rada bila je zapravo osnivanje kontakt centra u Hrvatskoj. Na kraju sam to doista i ostvario. Osnovao sam 2007. svoju prvu tvrtku M+ Group. Danas je ona najveća kompanija u svojoj branši ( poslovni ‘outsourcing’) i zapošljava preko 6500 djelatnika te se nalazi na zagrebačkoj burzi. Napustio sam tvrtku 2016. kada je brojala preko 400 zaposlenih. Volim reći da sam u Hrvatsku došao zbog posla a ostao zbog ljubavi. Ljubavi prema svojoj supruzi i naše četvero djece, no i ljubavi prema Hrvatskoj. Doista je užitak živjeti i odgajati svoju djecu u ovoj zemlji.

Trenutno se bavite različitim poslovima, no koji je  Vaš ‘’core business’ danas? Gdje vidite vaše poslovanje u idućih  5 do 7 godina?

Kada je osnovana M+ Group, postali smo među prvima u Hrvatskoj koii su nudili profesionalne usluge kontaktnog centra. No nakon prodaje svojih dionica tvrtke, osnovao sam novu – Webpower Adria. S ovom tvrtkom nametnuli smo se kao predvodnici u email marketingu te email automatskim rješenjima. Danas nudimo Webpower rješenja preko stotinu klijenata diljem regije. Ove godine, osnovao sam i kompaniju CROP.

Plan je upoznati Hrvatsku s visokim tehnološkim pristupom u agrokulturi kakva se provodi u Nizozemskoj. Prvi korak bit će gradnja prvog staklenika na 50 000 metara kvadratnih. Naš cilj je zapravo vratiti Hrvatsku na pravi put. Godinama me frustrirala činjenica da uvozimo više hrane nego je izvozimo. Stoga sam odlučio donijeti promjenu. S našom tvrtkom CROP Hrvatska bi trebal postati manje ovisna o samom uvozu te opet postati jaka izvoznička zemlja. To je glavni cilj našeg poslovanja. Za 5 godina od sada, s istim ambicijama i energijom nadam se, želim graditi i stvarati nove mogućnosti upravo ovdje u Hrvatskoj.

Rastužuje me činjenica da mnogi mladi i obrazovani Hrvati napuštaju zemlju kako bi svoje ciljeve ostvarili negdje drugdje. Stoga je moja osobna misija stvoriti preduvjete kako moja i sva druga djeca Hrvatske ne moraju napuštati domovinu kako bi slijedili snove, već će svoje planove i snove ostvarivati u svojoj zemlji.

Vaša inicijativa u suradnji s premijerom ’’Viza za digitalne nomade’’ aktualna je tema u medijima. Je li projekt bliže realizaciji ili će ostati u ladici, kao još jedna ‘’hrvatska priča’’?

Sretan sam što možemo reći da neće sve ostati na papiru. 25. studenog ove godine Zakon o strancima promjenjen je i usvojen od strane države. Od 1.1.2021. digitalni nomadi u Hrvatskoj moći će dobiti dozvolu o boravištu, najduže na jednu godinu. Trenutno još uvijek radimo na izmjenama poreznog zakona – i za to očekujemo konkretne pomake do kraja 2020.  Također smo u razgovorima s Ministarstvom turizma i sporta o mogućnostima promocije Hrvatske kao zemlje digitalnih nomada. S Ministarstvom unutarnjih poslova pregovaramo o svemu što trebamo odraditi kako bismo omogućili digitalnim nomadima da zatraže svoju boravišnu dozvolu online. Mnogo se uzbudljivog događa – i da, doista će se ostvariti. To je razlog zašto sam jedan od osnivača Udruženja digitalnih nomada Hrvatske. Sada kada je inicijativa Viza za digitalne nomade’ blizu konačne realizacije, vrijeme je bilo da se organiziramo u Udruženje kako bi koordinirano i sustavno mogli Hrvatsku lansirati kao destinaciju digitalnog nomadstva.

S obzirom na Vaš angažman na projektu, koja su Vaša očekivanja u vidu broja digitalnih nomada koji bi se odlučili za Hrvatsku? I ima li Hrvatska perspektivu postati jedna od vodećih u ovom dijelu turističke karte Europe?

Vjerujem da će prve prijave za vizu biti već u ožujku 2021. Za mene bi to bio veliki uspjeh kada bismo mogli primiti nekoliko tisuća digitalnih nomada sljedeće godine. Ono što je sada ključno jest da se hrvatski poduzetnici počnu pripremati kako bi što kvalitetnije dočekali spremni digitalne nomade. Hospitality je dio svakog Hrvata, no sada je riječ o održivom i dugoročnom turizmu. Digitalni nomadi žele biti integrirani dio zajednice i saživjeti se s domaćim stanovništvom i životom u Hrvatskoj. Vjerujem da Hrvatska može postati jedna od najpoželjnijih destinacija za digitalne nomade. Dio smo Europske Unije, naši ljudi se koriste sw engleskim jezikom više nego odlično što nam omogućava kvalitetnu povezanost s drugim zemljama Unije.

Uz takvu prednost, dobru internetsku pokrivenost, vrhunsku hranu i klimu, uspjeh je zajamčen. No, kao najveću prednost, moram naglasiti činjenicu da smo još uvijek jedna od najsigurnijih zemalja svijeta za život. Sve više i više ljudi rade dislocirani od sjedišta ili ureda, i sve više tvrtki prihvaća takav način rada. Ovo je globalni trend u poslovanju, posebno naglašen pojavom COVID-19 pandemije. A sada će Hrvatska biti među prvima u svijetu koja će postati domaćin takvom trendu rada i poslovanja.

Svi znamo borbe hrvatskih građana s birokracijom; jesmo li doista zemlja koja je sposobna strancima omogućiti jednostavan ulazak i ostanak shodno kompliciranoj administraciji, zakonima i svim ostalim preprekama na koje bi jedan strani državljanin zasigurno naišao kod nas?

S obzirom da je viza digitalnog nomada sasvim novi pojam u našoj administraciji, nadam se da će i uvođenje novih zakona na tu temu dati mogućnost pojednostavljenja procedure ishođenja dokumentacije. Definitivno bi se cijeli proces trebao odvijati online.  S našim Udruženjem planiramo pružiti podršku digitalnim nomadima koji će dolaziti u Hrvatsku – administrativnu i moralnu, pojašnjava Jan de Jong.

S obzirom da živite ‘’hrvatski san’’, jeste li možda bili inspiracija nekom od svojih bližnjih ili poznanika da se odluče na korak na koji ste Vi odlučili prije više od desetljeća? S obzirom na ne baš dobru demografsku sliku Hrvatske, je li realno za očekivati da će dio ‘’nomada’’ donijeti odluku stalnog života u našoj zemlji?

Doista ne mogu reći da sam svojim prijateljima i bližnjima bio inspiracija da se dosele u Hrvatsku i slijede moje korake, no svakodnevno dobivam poruke ljudi koji su se odlučili vratiti ili doseliti u Hrvatsku i započeti svoj ‘business’ ovdje. To me uvijek ispuni zadovoljstvom jer osjećam da sve što radim ima smisla.


English version

You already live and work  in Croatia for the last 14 years.How did you decide to come to Croatia anyway? And what was it that kept you to stay?

In 2006, after just turning 22 years old, I moved from the Netherlands to Croatia to write my final thesis (diplomski rad). The topic of my final thesis was to start a contact center in Croatia – which I did. In 2007 I founded my first company, M+ Group. Today M+ Group is the largest company in its industry (Business Process Outsourcing – BPO), employing over 6.500 people and has a listing on the Zagreb Stock Exchange.  I made my exit from M+ Group in 2016, at that time employing over 400 people.  I like to say that I came for business, but I stayed for love. My love for my wife, Slavica, with whom I have 4 children, and my love for the country Croatia. I really enjoy living here and raising my family here.

You’re in a different business right now, but what’s your “core business” today? Where do you see yourself in the next five to seven years?

When I founded the company M+ Group in 2007, we became among the first companies in Croatia to offer professional contact center services. After I sold my shares of M+ Group in 2016, I founded the company Webpower Adria. With this company we became the first company in Croatia who’s core-business it is to offer email marketing services and email marketing automation solutions. Today, we are offering our Webpower solution to some 100 clients across the region.  This year, I also co-founded the company CROP.

With this company, we plan to introduce high-tech Dutch agriculture technology (greenhouses) to Croatia. Currently we are planning to build the first greenhouse of 5 hectares (50.000 m2). Our goal is to make Croatia grow again. For too long I was frustrated about the fact that Croatia is importing more food than that it is exporting. That’s why I decided to step up, wanting to change that. With our company CROP, we want Croatia to become less dependent on importing food, and ultimately, we want to help Croatia become an exporting nation again.

Your initiative “digital nomads” in cooperation with the Prime Minister is a main topic in the media. Is the project closer to realisation or will it stay in the drawer, as another “Croatian story”?

I am happy to share that it won’t stay in the drawer. On November 25th, 2020, the Alien Act has already been changed and approved by parliament. As off 01.01.2021. digital nomads will be able to get a temporary staying permit, up till 1 year, in Croatia. Currently we are still working on making changes to the tax laws – which we expect to be approved by parliament until the end of 2020. I am also already speaking with the Ministry of Tourism & Sport, about what we can do to promote Croatia globally as a country that welcomes digital nomads.

With the Ministry of Interior, we are talking about the procedures we need to introduce, allowing digital nomads to apply for their temporary staying permit online. There are lots of exciting developments – and yes, this is really going to happen. That’s is also the reason why I co-founded the Digital Nomad Association Croatia (DNA Croatia). Now that the initiative of introducing a digital nomad visa in Croatia is becoming a reality, we wanted to organize ourselves in an Association – to have coordinated efforts to turn Croatia into a top destination globally for digital nomads.

Concerning your engagement on the project, what are your expectations about the possible number of digital nomads in Croatia in the next year? And does Croatia have a perspective to become one of the leaders in this part of Europe’ s tourism map?

Well, I believe that digital nomads can start applying for their visa as off March-2021. To me it would be a great accomplishment if we could welcome several thousand digital nomads next year. What is important now is that Croatian businesses start preparing themselves for serving digital nomads in the best possible way. Hospitality is within our DNA in Croatia, but this time we are speaking about long-stay tourism. Those digital nomads would like to temporary integrate and enjoy authentic experiences in Croatia while working from here.  I believe Croatia has an opportunity to position itself among favorite destinations for digital nomads.

We are an EU-country, where many people speak English, there is great connectivity to the rest of Europe, good internet connections, great food and climate. We can offer an amazing Mediterranean lifestyle. Last but not least, I consider Croatia one of the safest countries in the world to live in.  More and more people will start working fully remote, more and more companies are open to the idea of having their staff work fully remote. This is a global trend, accelerated by Covid-19. And now, Croatia will be among the first countries in the world to welcome remote workers.

We all know the struggles of citizens with Croatian bureaucracy; are we really a country capable of welcoming foreigners to enter and stay due to a complicated administration, laws, and all other obstacles that foreigners would surely deal with here?

As this digital nomad visa (temporary staying permit) is an entirely new concept, I am optimistic that by introducing new laws we can also introduce new procedures for how digital nomads can apply for their visa. This should definitely be through online channels. With our Association, we also plan to offer support to incoming digital nomads – to help them where needed and to make sure that they don’t feel alone in all this. 

Since you’re living  the “Croatian Dream,” have you been an inspiration to one of your friends or family members to decide what you have decided more than a decade ago – come and live in Croatia? Concerning the ‘not so good’ demographic picture of Croatia, is it realistic to expect that part of the “nomads” “will make a decision of and continue their lives in our country?

I can’t say that I have friends or family members that have decided to move to Croatia as a result of me inspiring them to do so. On the other hand, from time to time, I do get messages over LinkedIn from people who moved (back) to Croatia, or started a business here. Getting such messages feels like a big reward for my efforts to promote entrepreneurship in Croatia.

Podcast Turizam24

pratite nas

10,000FansLike
1,700FollowersFollow
1,500SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

aktualno